Представителството на СБХ в гр. Пазарджик съвместно с Дружество на Пазарджишките художници откриха на 1 април 2010 година изложба на третия етаж  в сградата на Съюза на българските художници на ул. „Шипка“ 6.   Изложбата бе открита от Председателя на Творческия фонд Бойко Митков и Димитър Грозданов – изкуствовед. Общо 50 автора представиха около 120 свои творби, в това число 74 живописни платна, 22 скулптури, 17 графики  и рисунки, а също икони, керамика и приложно изкуство. Като цяло изложбата представя добро ниво, разнообразие в търсенията и интересни резултати в работите на пазарджишките автори, каквито бяха думите на изкуствоведа Димитър Грозданов, завеждащ Международната дейност на СБХ.  Подобна беше и оценката на шефа на Творческия фонд на СБХ Бойко Митков. В това се увериха и множеството колеги, приятели и гости, които присъстваха на откриването. Сред тях бяха посланикът на Швейцария у нас, както и нашия посланик в Холандия. Принос за добрия тон и настроение при откриването дадоха младите музиканти от формация „Доминанта“ при читалище „Христо Ботев“ с ръководител Ира Чолакова. Заслужено получиха и много аплодисменти. А на коктейла, с който откриването завърши, очи в очи се срещнаха автори и ценители.