Участие на Маргарита Иванова в Международен симпозиум по керамика в село Опошня, Полтавска област,  Украйна

Маргарита Иванова участва в Международен симпозиум по керамика в село Опошня, Полтавска област в Украйна от 17 юни до 1 юли 2011 г. Този Интерсимпозиум се провежда ежегодно. Паралелно с него се провежда и Фестивал на грънчарството с участници от Украйна.
В симпозиума по керамика участваха керамици от Украйна, Русия, Грузия, Азербайджан, България и Литва. Всеки участник трябваше да изработи по три творби. Първата творба е на  тема : „Пътешествие в пространството и времето”. Освен това трябваше да направи Арт чайник и лично творческо пано, което да отразява впечатленията от Опошня. Работеше се в Националния музей по грънчарство в село Опошня, Полтавска област. В този музей се вижда развитието на грънчарството и керамиката  в Украйна. Интересното бе, че някои от образците напомняха за българската керамика от Велико Търново и Троян. Музеят е организатор на инициативата. В него целогодишно се обучават  студенти по керамика. Тук се намира и най-голямата сбирка от книги посветени на грънчарството и керамиката от Украйна. Село Опошня  е столицата на грънчарството и керамиката в Украйна.
Едновременно със симпозиума по керамика се провежда Международен фестивал на керамиката между ученици и студенти от различни държави. Този Фестивал се провежда от единственото училище по керамика в Украйна / Колегиум/, където се учат ученици още от първи клас до завършване на средно образование. На този Фестивал всеки от керамиците, участници  в Интерсимпозиума трябваше да проведат така наречения „Мастер клас”, т.е. да покажат техники или технологии в керамиката или да предадат свои знания и умения на учащите се.
По време на симпозиума всеки участник трябваше да направи презентация на керамиката от съответната държава , от която идва, и да покаже и свои творби. Така всеки бе запознат с керамиката не само от Украйна, но и Русия, Грузия, Азербайджан, България, Литва.
Симпозиума завърши с изложба от творбите, изработени и завършени  през периода, която бе открита на 1 юли 2011 година.