Плакат за съвместна изложба на Маргарита Иванова и Спас Киричев