Откриване на съвместната изложба „Сетивни отражения“ с участието на Маргарита Иванова, Румен Андреев и Спас Киричев