На 18 октомври в деня на Св. Лука се откри юбилейна изложба на Представителство на СБХ – Пазарджик.