Керамично пано „Симпозиум в Опошня“, с размери 50/50, шамотизирана глина, пигменти и глазури