В галерия „Недев“ – Стара Загора се откри изложбата „Пролетен повей“.