През 2009 година се проведе Шестото международно биенале на съвременното реалистично изкуство в град Ставропол, Русия. В него взеха участие художници от Абхазия, България, Германия, Украйна и Русия. Участват 76 известни художника от 26 града, чиито кредо има определена насоченост на възгледите по проблемите на творчеството. Сред тях са ръководители на творчески организации от различни страни и градове. Редом  с произведенията на известните майстори са представени и 16 млади художника – преподаватели и студенти от факултета по изкуства в Ставрополския държавен педагогически институт. България бе представена от проф. Ивайло Мирчев, Председател на СБХ и преподавател в Художествена академия – гр. София, Маргарита Иванова – керамик и Спас Киричев – скултор.

„На всички, които изучават съвременното реалистично изкуство от началото на XXI век, се предоставя възможност да видят пътя на неговото развитие, благодарение на издения албум-енциклопедия „Съвременно реалистично изкуство“ по случай Шестото биенале на реалистичното изкуство. В него са събрани най-добрите произведения на известни съвременни майстори от петте страни – участнички. За участие в това издание са поканени професионални художници, обосновани като творчески личности, намерили своя път към изкуството, достигнали определени висоти в творчеството т.е. те са тези, които определят състоянието на изобразителното изкуство в различните страни“ ./ Из албума „Съвременно реалистично изкуство“/