Петото издание на „Фестивал на съвременната керамика“ се организира от секция „Керамика“ към СБХ в салона на галерия-книжарница „София прес“. Това събитие е продължение на традиционните ежегодни керамични изложби, които са и празник за художниците-керамици. Този форум е етап от реалното състояное на керамичното изкуство в България. Изложбата има за цел да продължи художествената традиция, да утвърди приемствеността при различните поколения творци и да демонстрира  нови техники и естетически похвати. В рамките на фестивала е  зададена и конкурсна тема под надслов „Малкото е повече“. Съзнателно се търси философската изразност на пластиката и цвета, сътворени от керамичния материал. „Фестивал на съвременната керамика 2014“ е поредната форма за изява на творци от различни поколения на това толкова древно , трудно, истинско и съзидателно изкуство, носещо топлината и заряда на човешката ръка и дух. / публикация във вестник „Дума“/

В тази изложба Маргарита Иванова участва с керамичната пластика „Древна приказка“

Плакат на изложбата   Моменти от изложбата  Момент от изложбатаОт изложбата Творба на Росица Трендафилова  керамични иконо