ИЗЛОЖБАТА „ПРОЛЕТЕН ПОВЕЙ“ ОТКРИХА МАРГАРИТА ИВАНОВА И СПАС КИРИЧЕВ В СТАРА ЗАГОРА
Написана от ОщеПан
Събота, 17 Март 2018 17:44

На 15 март се откри изложба „Пролетен повей“ в галерия „Недев“ в Стара Загора.
По покана на Светлозар Недев авторите Маргарита Иванова и Спас Киричев подредиха творбите си в галерията. Това е първата им съвместна изложба в Стара Загора. Творците работят активно основно в областта на керамиката и скулптурата.
След като показа през февруари своята изложба „Неразказани приказки“ в Пловдив, авторският тандем
се отзова и на тази покана.
В галерия „Недев“ двамата са експонирали най-новите творби, създадени през последната година.

Тук могат да се видят 22 керамични пана-картини на Маргарита Иванова и 13 бронзови пластики на Спас Киричев. Двамата представят оригинални композиционни решения и интересни технологични похвати. Творческият тандем работи в различни области на изобразителното изкуство, като изследва разнообразните възможности на материалите, с които работи. Те търсят съвършенството, свободата и очарованието в своите творби.

Маргарита Иванова и Спас Киричев, освен проведените съвместни изложби, са създали взаимно множество монументални обекти: скулптурна композиция «Константин Фотинов» в град Самоков, входна арка в град Пазарджик, фонтаните «Нимфи» в Панаира – град Пловдив и др.

МАРГАРИТА ИВАНОВА е завършила Националната художествена акдемия в София, специалност „Приложно изкуство“ – керамика. Член на СБХ и председател на Представителство на СБХ – Пазарджик. Работещ художник с 11 монументали творби, участия в международни пленери и симпозиуми, общи и групови изложби. С над 20 самостоятелни изложби в страната и извън нея.
СПАС КИРИЧЕВ е завършил Националната художествена акдемия в София, специалност „Скулптура“. Член на СБХ. Автор на около 40 монументални творби. Активно участва в международни пленери и симпозиуми, общи и групови изложби. С над 15 самостоятелни изложби в страната и извън нея.

Откриване на изложбата „Пролетен повей“