Самостоятелно представяне в рамките на традиционната керамична  изложба
„Св. Спиридон“  декември 2008 г.
Бяха представени 12 керамични пластики.