На 14 октомври 2010 година  Маргарита Иванова и Спас Киричев  откриха съвместна изложба в галерия „Актив арт“ в град Варна. Изложбата е под надслов „Богове и богини“.  Представени са керамични пана и скулптури. Експозицията ще продължи до 3 ноември 2010 година.

Изложбата бе отразена в  медийното пространство.

Varna24.bg

Изложба керамични пана и скулптури „Богове и богини“

Маргарита Иванова и Спас Киричев

На последния ден от създаването Бог каза : „Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие” (Битие 1:26)

Пределно широката тема от заглавието на изложбата се конкретизира в образи от старогръцката митология и библейски сюжети. В полисите на Древна Елада глиптиката (скулптурата – триизмерна или двуизмерна; от керамика, мрамор и бронз ; статуи и релефи) е използвана, за да се направят невидимите неща – видими в характерната елинска антроморфизация (боговете са с човешки образи). Вселенският олимпизъм, т.е. боговете, обитавищи Олимп, се визуализира в една иконография, която въплащава най-важните категории на тази култура – добродетелта и стремежът към доброто и красивото. Затова старогръцката класическа скулптура е съпреживяване на божественото, защото тя внушава, че боговете и богините са съвършени, те са красиви, хармонични и справедливи. Изобразяването на боговете има функция в цялостната система на културата – да възпитава човека в богоподражание. Християнският Бог също се е явил в човешки образ. Библията признава, че човешката телесност е венецът на божественото творение, затова и изображенията с библейски сцени и персонажи са били предмет на изящните изкуства. Иконите (от гръцки ез.– образи ) имат функция да отвеждат към божестветана същност. Модерните времена дават друга интепретация, изведена от психоанализата – Юнг настоява, че богопроизводството е фукция на архетипите. Следователно човешкото преживяване идва единствено от дълбините на личностната психиката.

“Човекът има нужда от свойте богове и богини” (К.Юнг). Интерпретация на тази човешка необходимост дава експозицията на Маргарита Иванова и Спас Киричев. В техниката на керамичните пана и малката пластика са предадени библейски сцени и митологични разкази, отделни образи на богове – Леда, Афродита, Европа, Флора, Дафна и др. Кавалетните пластики на Спас Киричев са фигурални композиции, в които е търсена най-вече естетиката на красивото. Авторът използва съчетание за различни фактури – чиста фактура в комбинация с релефна. Декоративната стилистика пък е разработена в паната на Маргарита Иванова. Ползваните материали са шамотизирана глина и глазури, а образите представени в тях са съвременни и познати . По този начин темата за боговете и техните образи е получила модерна интерпретация в произведенията на двамата автори. „Не само Леда и Афродита са богини. Днешната жена също е богиня. Тя има някаква духовна сила, която й помага да издържи на напрежението и стреса и да има излъчване на богиня“ – споделя Маргарита.

За авторите :

Маргарита Иванова – Маргарита Иванова е родена в гр. Пазарджик. През 1990г. завършва Художествена академия специалност „Приложно изкуство – керамика“ при акад.Венко Колев и проф. Красимир Джидров. Работи в областта на кавалетната керамика, монументална и малка пластика. Член на СБХ от 2007г. Член на ръководството на секция „керамика” при СБХ Получава награда за пластика на Община Пазарджик – 2003 г. Има реализирани и множество монумантални проекти. Представяла е творчеството си в симпозиуми, сборни и самостоятелни изложби.

Спас Киричев – Роден през 1959г. в гр. Пазарджик. 1988 г. – Завършва Художествена Академия в гр. София специалност “скулптура” при проф. Борис Гондов. Член на СБХ. Получава награда за скулптура в ОХИ “Благоевград”. Награда на Община Пазарджик 2001г. Участва в изложба в гр. Бургведел – Германия.

В галерия Актив Арт експозицията “Богове и богини” е първото представяне за артистичното семейство.