На 1 декември 2010 година в галерия – книжарница София прес бе открита съвместна изложба на Маргарита Иванова и Спас Киричев под надслов „Настроение“.

Експозицията „Настроение” е третата съвместна изложба на Маргарита Иванова и Спас Киричев. Тя включва керамични пана и скулптурни пластики.

Не случайно изложбата е наречена „Настроение” – ако една творба няма настроение, то тя е мъртва. „Постарали сме се да потърсим настроение  навсякъде около нас. В това сиво ежедневие трябва да има и  хубави мигове и добро настроение. Опитваме се да възпроизведем вътрешното душевно състояние на изобразените от нас образи” . Така авторите пресъздават мимолетното настроение, което се увековечава чрез творбите.

Двамата художника разработват едни и същи теми.Така се раждат изложбите с названия „Тялото – движение и състояние” и „Богове и богини“. Те пресъздават по различен начин нещата, така както ги виждат и чувстват. Като всеки от авторите отстоява по свой начин веруюто за красота и естетика. Всичко започва от една идея, дума, щрих. С времето идеята се оформя, съзрява и идва момента на нейната реализация.
В творчеството на Маргарита Иванова и Спас Киричев има взаимовръзка и допълване. В експозицията авторите си разпределят пространството.
Характерно за творбите на Маргарита Иванова е превръщането на керамиката от утилитарна в кавалетно изкуство. Керамичните пана са изпълнени с нисък релеф и живописна трактовка. Тя по своеобразен начин илюстрира настроението на женските тела в своите творби.
Естетическо интерпретиране на състоянието на човешкото тяло, играта на чисти обеми и живописни трептения на патините, и дълбокия психологизъм са характерни за творчеството на Спас Киричев