Ръководството на Представителство на СБХ гр. Пазарджик  организира живописен пленер в село Калугерово, Пазарджишка област. Основен спонсор бе кметство Калугерово.
Пленера  се проведе от 22 август до 26 август 20011 година.
В него  взеха  участие:  Константин Анастасов, Методи Пешунов, Люлин Търкаланов, Стефан Лютов и Маргарита Иванова. Участниците бяха настанени в Калугеровския манастир. На всички творци са осигурени по три платна и материали за работа. Художниците  създадоха своите произведения в тишината на манастирската обител. След пленера  се подреди изложба от  творбите в кметство Клугерово. Предвижда се изложба и в град Пазарджик.